Vrstvené izolanty = kompozity = laminované plasty

Proč používat obráběné díly z vrstvených izolantů (laminovaných plastů)?
Obrábění je často nákladově nejefektivnějším způsobem výroby součástí v malých až středních dávkách. K dispozici je široký výběr materiálů a obrábění nabízí velkou flexibilitu v designu, aniž by náklady na nástroje spojené s lisováním byly vysoké. Rozměry a konstrukce součástí lze relativně snadno změnit, aniž by docházelo k nadměrným výdajům. Vrstvené izolanty nejsou vhodné pro formování složitých tvarů, takže obrábění je často jediným praktickým způsobem výroby složitých součástí z těchto materiálů.
V PWR Composite se kloubí technické možnosti moderních CNC zařízení s dlouhodobou zkušeností s obráběním vrstvených izolantů (laminovaných plastů).
Díly vyrobené v PWR Composite se dnes používají v nejrůznějších implementacích, od součástí vlaků přes izolační součásti pecí, součástí trakčních vedení, jednoúčelové stroje až po lékařské přístroje a díly obráběcích center.
Díky svému přístupu ke každé zakázce může PWR Composite vyrábět šarže s velkým nebo nízkým objemem, ale také kusové zakázky.

Tolerance

Vrstvené izolanty mají svá specifika, která se odrážejí v dosažitelných tolerancích po obrábění.
Tolerance průměrů otvorů ±0,05 mm
Tolerance roztečí otvorů ±0,01 mm
Délkové tolerance ±0,05 mm

 

Rozměrové možnosti obráběných dílů:
Soustružení: Ømin – max = 1 – 500mm, činná délka 660mm
Frézování: 1000 x 660 x 400 mm
Tvarové frézování tenkých materiálů nebo gravírování: 1200 x 2500 x 120 mm ( zde je nutné počítat s tolerancí ±0,1mm)

Výroba probíhá na základě klientem dodané dokumentace nejlépe ve formě výkresu a 3D modelů. PWR Composite již ve fázi poptávky komunikuje případná úzká místa z hlediska vyrobitelnosti, použitelnosti materiálů, požadavků norem apod.

Pro správné nacenění je potřebné dodat tyto informace / dokumenty:
Nezbytné

2D výkres nebo skica s požadovanými rozměry
Požadovaný materiál
Počet kusů
Doporučené
3D model ve formátu stp nebo iges
Informaci, zda se jedná o jednorázový nebo opakovaný projekt
Požadavky na balení
Jiné specifické požadavky
Požadovanou měnu nabídky

 

Příklady použití:

 

Díly se používají v elektrotechnice, energetice, dopravní technice, letectví ve výrobě pecí a v mnoha dalších sektorech.
Např: Elektroizolační a mechanické díly pro elektrické stroje točivé a netočivé, klíny (drážkové uzávěry) pro statorová a rotorová vinutí elektrických strojů, díly pro elektrické přístroje, kryty Wi-Fi antén, rozvaděče, transformátory, izolační šablony, kluznice, podložky strojů a nástrojů, madla, RC jádra, elektroizolační díly trakčních vozidel, zhášecí komory stykačů, díly pro elektroniku trakčních vozidel, izolátory a kryty izolátorů, izolační táhla, základové desky a izolační prvky svařovacích přípravků, pracovní desky stolů a obráběcích strojů,...

 

Strojní vybavení


Poptávka obrábění

Opakovaná výroba:

- 3D model není povinný. Slouží k přesnějšímu znázornění dílu a rychlejímu vyřešení poptávky obzvláště u komplikovaných dílů.
- Technické specifikace nejsou povinné. Pokud nebudou přiložené a ani v textu poptávky nebudou zmíněné žádné specifické požadavky, bude výchozím výkres.