Technické plasty = konstrukční, vysokoteplotní a standardní plasty

Proč používat CNC obrábění plastů?
Obrábění je často nákladově nejefektivnějším způsobem výroby součástí v malých až středních dávkách. K dispozici je široký výběr materiálů a obrábění nabízí velkou flexibilitu v designu, aniž by náklady na nástroje spojené s lisováním byly vysoké. Rozměry a konstrukce součástí lze relativně snadno změnit, aniž by docházelo k nadměrným výdajům. Vrstvené izolanty nejsou vhodné pro formování složitých tvarů, takže obrábění je často jediným praktickým způsobem výroby složitých součástí z těchto materiálů.
V PWR Composite se kloubí technické možnosti moderních CNC zařízení s dlouhodobou zkušeností s obráběním vrstvených izolantů (laminovaných plastů).
Díly vyrobené v PWR Composite se dnes používají v nejrůznějších implementacích, od součástí vlaků přes izolační součásti pecí, součástí trakčních vedení, jednoúčelové stroje až po lékařské přístroje a díly obráběcích center.
Díky svému přístupu ke každé zakázce může PWR Composite vyrábět šarže s velkým nebo nízkým objemem, ale také kusové zakázky.

 

Tolerance

Tolerance obrábění pro technické plasty jsou vyšší než tolerance pro kovové součásti. Je to způsobeno především zvýšeným koeficientem tepelné roztažnosti možnými deformacemi způsobenými vnitřním pnutím a dalšími vnějšími vlivy. Deformace se objevují zejména tehdy, kdy obráběním vznikají asymetrické nebo velké změny v průměru (např. pouzdra vyráběná z velkých tyčí kruhového průřezu) nebo hluboké drážky při frézování. Pro soustružené nebo frézované součásti je nutné počítat s tolerancí 0,1 - 0,2 % jmenovitého rozměru, ale pro malé součásti je minimální tolerance pouze 0,05 mm. Přesnějších tolerancí lze dosáhnout u High -Tech materiálů jako je CELAZOLE, TORLON, řada PEEKů a TECHTRON.

Při kontrole rozměrů je potřeba brát v úvahu vliv teploty a sílu vynaloženou na měřídlo především při ručním měření. Rozdíly při měření v různých prostředích a různými operátory mohou být velmi významné.
Vždy se doporučuje konzultovat požadované tolerance předem již při návrhu výrobku.

 

Rozměrové možnosti obráběných dílů:
Soustružení: Ømin – max = 1 – 500mm, činná délka 660mm
Frézování: 1000 x 660 x 400 mm
Tvarové frézování tenkých materiálů nebo gravírování: 1200 x 2500 x 120 mm ( zde je nutné počítat s tolerancí ±0,1mm)

Výroba probíhá na základě klientem dodané dokumentace nejlépe ve formě výkresu a 3D modelů. PWR Composite již ve fázi poptávky komunikuje případná úzká místa z hlediska vyrobitelnosti, použitelnosti materiálů, požadavků norem apod.

Pro správné nacenění je potřebné dodat tyto informace / dokumenty:
Nezbytné

2D výkres nebo skica s požadovanými rozměry
Požadovaný materiál
Počet kusů
Doporučené
3D model ve formátu stp nebo iges
Informaci, zda se jedná o jednorázový nebo opakovaný projekt
Požadavky na balení
Jiné specifické požadavky
Požadovanou měnu nabídky

 

Příklady použití:


Díly z technických plastů se používají ve všech průmyslových odvětvích. V řadě kluzných a konstrukčních prvků, dorazové a vodící lišty dopravníků, kladky, ložisková pouzdra, brusné šablony, kluzné desky, těsnění a těsnící kroužky, plastové dorazy, závitové redukce a spojky, plexisklová prosklení kovů, polykarbonátové díly, plastové vložky, kryty, plováky, násypky, skluzy,...

 

Strojní vybavení


Poptávka obrábění

Opakovaná výroba:

- 3D model není povinný. Slouží k přesnějšímu znázornění dílu a rychlejímu vyřešení poptávky obzvláště u komplikovaných dílů.
- Technické specifikace nejsou povinné. Pokud nebudou přiložené a ani v textu poptávky nebudou zmíněné žádné specifické požadavky, bude výchozím výkres.