Zajišťujeme širokou škálu výroby v oblasti CNC obrábění dílů z konstrukčních ocelí, nerezových ocelí, hliníku, mosazi, bronzu.

Proč používat CNC obrábění kovů?
Obrábění je často nákladově nejefektivnějším způsobem výroby součástí v malých až středních dávkách. K dispozici je široký výběr materiálů a obrábění nabízí velkou flexibilitu v designu, aniž by náklady na nástroje spojené s lisováním nebo odléváním byly vysoké. Rozměry a konstrukce součástí lze relativně snadno změnit, aniž by docházelo k nadměrným výdajům. CNC obrábění kovů umožňuje mimo jiné vytvářet složité díly se závity, otvory apod..
V PWR Composite se kloubí technické možnosti moderních CNC zařízení s dlouhodobou zkušeností s obráběním kovů. Díky svému přístupu ke každé zakázce může PWR Composite vyrábět šarže s velkým nebo nízkým objemem, ale také kusové zakázky.

Tolerance

Obráběním kovů je možné dosáhnou velmi přesných rozměrů se setinovými tolerancemi. Vždy se doporučuje konzultovat požadované tolerance předem již při návrhu výrobku.

 

Rozměrové možnosti obráběných dílů:
Soustružení: Ømin – max = 1 – 500mm, činná délka 660mm
Frézování: 1000 x 660 x 400 mm
Tvarové frézování tenkých materiálů nebo gravírování: 1200 x 2500 x 120 mm ( zde je nutné počítat s tolerancí ±0,1mm)

Výroba probíhá na základě klientem dodané dokumentace nejlépe ve formě výkresu a 3D modelů. PWR Composite již ve fázi poptávky komunikuje případná úzká místa z hlediska vyrobitelnosti, použitelnosti materiálů, požadavků norem apod.

Pro správné nacenění je potřebné dodat tyto informace / dokumenty:
Nezbytné

2D výkres nebo skica s požadovanými rozměry
Požadovaný materiál
Počet kusů
Doporučené
3D model ve formátu stp nebo iges
Informaci, zda se jedná o jednorázový nebo opakovaný projekt
Požadavky na balení
Jiné specifické požadavky
Požadovanou měnu nabídky

 

Příklady použití:

Obráběné kovové díly se používají ve všech průmyslových odvětvích.

 

Strojní vybavení


Poptávka obrábění

Opakovaná výroba:

- 3D model není povinný. Slouží k přesnějšímu znázornění dílu a rychlejímu vyřešení poptávky obzvláště u komplikovaných dílů.
- Technické specifikace nejsou povinné. Pokud nebudou přiložené a ani v textu poptávky nebudou zmíněné žádné specifické požadavky, bude výchozím výkres.