Kompozitní materiály - dávají dohromady materiály ze dvou nebo více substancí s rozdílnými vlastnostmi, což ve výsledku představuje úplně nový výrobek s novými vlastnostmi, jež neměla sama o sobě žádná z jeho součástí. Obvykle jedna ze součástí dodává výrobku pevnost a druhá slouží jako pojivo. Jedná se o kompozity z vláken uhlíkových a aramidových, ze kterých se vyrábějí velmi pevné a lehké díly pro letadla a rakety. Užívají se také v automobilovém průmyslu či v ozbrojených složkách jako výztuže neprůstřelných štítů vojenských vozidel nebo jako výplně neprůstřelných vest. Výzkumníci i uživatelé oceňují kompozitní materiály zejména pro jejich nízkou hmotnost, pevnost, pružnost a plasticitu. Kromě vynikajících mechanických, pevnostních, tepelných a izolačních vlastností lze ocenit také absolutní odolnost proti korozi a výrazné zjednodušení konstrukcí mnoha výrobků. Nejčastěji se uvádí jako příklad zadní část trupu letounu Airbus A310, která se původně vyráběla z 2000 kovových součástek a byla nýtovaná několika desítkami tisíc nýtů. V současné době stačí přibližně 200 kompozitových dílců (A310 se dále postupně vyvíjela, aby je dnes nahradila více žádaná menší letadla řady A318–A321). Mnoho dalších konkrétních příkladů bychom jistě našli i v kosmické technice, při stavbě námořních lodí i malých plavidel. A přirozeně také v architektuře, a to zejména v návrzích nových konstrukcí, které nebylo možné optimálně realizovat z ocelových, dřevěných nebo betonových prvků. Nesmíme zapomenout ani na silniční a kolejová vozidla či energetiku ani na takzvané výrobky denní potřeby pro sportovce (hokejky, golfové hole, tenisové rakety, oštěpy, windsurfingová a snowboardová prkna atd.). Kompozitům vzhledem k jejich jedinečným vlastnostem patří bezesporu budoucnost.

  TEPLOTNÍ OSA  
   
   
   
SKLOTEXTIT G11 220°C TSE-8 220°C
   
SKLOTEXTIT G11 200°C TSE-7 200°C
   
SKLOTEXTIT G11 180°C EPGC308  
   
SKLOTEXTIT Si Hgw2572/SIGC202 180°C
   
SKLOTEXTIT FR5 Hgw2372.2/EPGC204  
   
SKLOTEXTIT G11 155°C Hgw2372.4/EPGC203  
   
SKLOTEXTIT FR4 Hgw2372.1/EPGC202  
   
SKLOTEXIT G10 Hgw2372/EPGC201 155°C
   
TEXTIT E Hgw2082.5./PFCC202  
   
TEXTIT J Hgw2082/PFCC201  
   
KARTIT Hp2061/PFCP201  
   
KARTIT HPp2061.5/PFCP202  
  120°C

 

DESKY

Základní rozdělení Hlavní představitelé Příklady použití
Kartit (Petinax) PFCP 201; HP2061 Kompozit je vyroben z fenolformaldehydové živice jako pojiva a celulózového papíru jako výztuže. Díky jeho mechanickým vlastnostem je ho možné bez problémů vrtat, řezat, brousit a frézovat. Používá se na výrobu kluzných ložisek, ozubených kol, kryty u transformátorů v mezistěnách, izolační táhla a dílce elektrických rozvaděčů.
PFCP 202; HP2061.2.
Textit J PFCC201; HGW2082 Je vyrobená z bavlněné tkaniny jako výztuže a krezolformaldehydové živice jako pojiva. Textit J vykazuje dobrou odolnost vůči slabým kyselinám. Při vyšší teplotě je možné jeho použití jako konstrukčního materiálu při stavbě strojů a zařízení, je také vhodný při stavbě strojů pracujících v agresivním prostředí. Má dobré mechanické a kluzné vlastnosti, tlumí nárazy.Využívá se k výrobě kluzných ložisek, větších ozubených kol a kladek, kluzných částí lisů, těžkých hoblovacích strojů a rámových pil.
Textit E PFCC202; HGW2082.5 výroba vysoce mechanicky a elektricky namáhaných součástek, pro elektrotechnické součástky se zaručenou elektrickou pevností a izolačním odporem na elektroizolační desky, tělesa přístrojů, kostry, skříňové části rozvaděčů a rozvoden, elektrických strojů a transformátorů.
Sklotextit G10; HGW2372 Je vyroben a z upravené skelné tkaniny jako výztuže a epoxirezolového živce. Vyzančuje se dobrými mechanickými a elektroizolačními vlastnostmi. Používá se pro elektrická zařízení při vyšších teplotách nebo ve vlhkém prostředí, namáhaných elektroizolačních součástkách jako kostry, tělesa přístrojů, skříňových částí rozvoden, transformátorů, rozvaděčů, elektrických strojů.
G11 155°C; HGW2372.4 Je vyrobenéhá z upravené skelné tkaniny a epoxidové živice s přídavkem plniva. Má dobré mechanické vlastnosti a elektroizolační vlastnosti. Používá se při vyšších teplotách nebo ve vlhkém prostředí.
G11 180
G11 200
FR4; HGW2372.1 Vrstvený materiál je vyrobený z upravené nealkalické skelné tkaniny jako výztuže a epoxidové živice jako pojiva. Používá se pro elektrická zařízení při vyšších teplotách nebo ve vlhkém prostředí, při namáhaných elektroizolačních součástkách jako kostry, tělesa přístrojů, skříňové části rozvoden, transformátory, rozvaděče.
Si; 2572 Tento vrstvený materiál je vyrobený z nealkalické koronizované skleněné tkaniny a silikonové živice.

 

 

TYČE

Běžná délka tyčí je 1000 mm + tolerance. Průměr na poptání. Do průměru 100 mm držíme běžně skladem. Tyč nedělíme.

Základní rozdělení Hlavní představitelé  
Textit HGW2088; PFCC42 Vhodné k výrobě různých mechanicky a elektricky namáhaných součástek, pouzder, kluzných ložisek a ozubených kol malých modulů.
Sklotextit EPGC41; G10 Příklady použití: pro elektrická zařízení při vyšších teplotách nebo ve vlhkém prostředí, při namáhaných elektroizolačních součástkách jako kostry, tělesa přístrojů, skříňové části rozvoden, transformátory, rozvaděče
EPGC42; G11 155°C
EPGC43; FR4

 

TRUBKY

Základní rozdělení Hlavní představitelé  
Kartit HP2065; PFCP21 Příklady použití: výroba komor expanzních maloolejových spínačů, méně namáhaných ložiskových pouzder, těles a koster transformátorů, vodících kotoučů, hydraulických zařízení, těsnících a vodních kroužků.
Textit Hgw2085; PFCC22
Sklotextit EPGC 21; Hgw2375; G10
EPGC22; Hgw 2375.4; G11 155°C
EPGC23; FR4

Rozměry jsou na poptání. Doba dodání 4-6 týdnů.

 


Poptávka přířezů

Opakovaná dodávka: