Ochrana životního prostředí a principy udržitelného rozvoje jsou pro PWR Composite velmi důležité. Proto nezanedbatelnou část svých vývojových aktivit směřuje mimo jiné do elektromobility a využití sluneční energie. V rámci dotačního programu Nízkouhlíkové technologie byl realizován projekt instalace nabíjecí stanice a pořízení elektromobilů do společnosti PWR Composite s.r.o. . V případě potřeby rozšíření vozového parku splečnosti, bude tento realizován elekromobily nebo automobily s hybridním pohonem a to jak v osobní, tak v nákladní dopravě. V roce 2021 bude zahájen projekt digitalizace procesů a implementace bezpapírové dílny. I těmito kroky PWR přispívá ke zlepšování životního prostředí. Všechny kroky PWR směřují k cíli implementovat a udržovat takový systém, který bude splňovat požadavky normy ISO/EN 14 001, deklarující efektivní využívání přírodních zdrojů, redukci odpadů a úsporu energií.