Společnost PWR Composite s.r.o. významně podporuje  výzkum a vývoj. Angažuje se především v oblastech  výzkumu progresivních metod opracování materiálů,  skladování a optimalizace toku elektrické energie a dalších. Na převážné části svých výzkumných a vývojových aktivit  spolupracuje s vědeckými a výzkumnými pracovišti Vysoké školy báňské v Ostravě. Řada projektů byla zakončena funkčními prototypy a/nebo podáním užitných vzorů.

Projekt číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0025234

Výzkum a vývoj procesních parametrů pro 3D tisk unikátní superslitiny na bázi Cobaltu s příměsí chemických prvků (Ni, Cr, Ti, Mo, W, Cr), vč. vývoje a výroby prototypu lopatky leteckého motoru technologií 3D tisku.

Projekt byl financován za podpory EU.

0018630

Projekt číslo: CZ 01.2.06/0.0/0.0/18_241/0018630

Projekt zahrnoval pořízení moderní výrobní a nevýrobní technologie s vyššími technickými a užitnými parametry, která podpořila růst a posilování konkurenceschopnosti společnosti PWR Composite s.r.o.

V rámci projektu byla pořízena nevýrobní technologie a rovněž došlo k modernizaci a rozšíření strojového vybavení.

Projekt byl financován za podpory EU.

0018630

 

 

 

Zavedení elektromobility do vozového parku

Naše společnost realizuje projekt s názvem „3D obrábění pomocí abrazivního vodního paprsku ve společnosti PWR Composite s.r.o.“, reg.č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_018/0004857, který je spolufinancován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, tedy ze zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.

Cílem projektu je dosažení nástroje s technologií AWJ – abrazivního vodního paprsku, řídícího SW, užitného vzoru - přípravku pro rotaci 3D hlavice a ověřené technologie.

Měření průkazného napětí

„Vývoj magnetohydrodynamického modulátoru ve společnosti PWR Composite s.r.o.“, reg.č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_018/0004860, který je spolufinancován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, tedy ze zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.

Cílem projektu je vyvinutí prototypu magnetohydrodynamického modulátoru, který bude připraven pro přímé zapojení do výroby v oblasti zpracovatelského průmyslu, ale také v oblasti služeb a dalšího výzkumu a vývoje.

Průmysl 4.0

„Vývoj akumulátorových systémů pro stacionární aplikace“, reg. č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_045/0009714, který je spolufinancován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurence schopnost, tedy ze zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.

Cílem projektu je dodávka oborné služby zaměřené na Vývoj akumulátorových systémů pro stacionární aplikace v podobě dodání výzkumné zprávy - Návrh akumulátorových systémů pro stacionární aplikace a následné analýzy řešení akumulátorového systému k vývoji akumulátorových systémů v technologii "smart home". Součástí analýzy budou návrhy funkčních vzorků v podobě technických návrhů akumulátorového systému.

Nemovitost HUPL CZ s.r.o.

„Optimalizace toku energií mezi vysokokapacitním energetickým úložištěm napájené solárními články a distribuční sítí“, reg. č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_107/0012463, který je financován spolufinancován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, tedy ze zdrojů Evropské Unie a státního rozpočtu ČR.

Cílem řešení projektu je vytvoření uceleného prototypu energetického úložiště s vysokou kapacitou v modulárním provedení. Toto provedení zajistí možnost měnit, doplňovat či odnímat kapacitu dle situace, případně využívat energetické moduly pro jiné aplikace.